Laboratorier

Vi har under åren utfört luftbehandlingsanläggningar inom flertalet om- och nybyggnader av laboratorier för forskningsändamål vid AstraZeneca AB i Mölndal.

Dessa projekt kännetecknas av ytterligt stor installationstäthet med högt ställda krav på noggrannhet, kvalitet och funktion.

Laboratorier

Vi har under åren utfört luftbehandlings
-anläggningar inom flertalet om- och nybyggnader av laboratorier för forskningsändamål vid AstraZeneca AB i Mölndal.

Dessa projekt kännetecknas av ytterligt stor installationstäthet med högt ställda krav på noggrannhet, kvalitet och funktion.

Vårdlokaler

Nya Angereds Närsjukhus: Ett partneringprojekt
som utfördes 2013-2015.

Sjukhuset är till ytan 18000 kvm i tre våningar
och innehåller flera specialistavdelningar.

Kontor

Ullevigatan 17-19 : Kontorshus om 14000 kvm uthyrbar yta. Utfördes som totalentreprenad partnering.
Konferensanläggning och restaurang i entréplanet. Utförande tid 2011-2013

Lindholmen Science Park: Ett partneringprojekt avseende kontorshus om ca 26500 kvm som utfördes 2008-2010. Huset innehöll
utöver kontorsplatser även restaurang samt konferensanläggning.

Kontor

Ullevigatan 17-19 : Kontorshus om 14000 kvm uthyrbar yta. Utfördes som totalentreprenad partnering.
Konferensanläggning och restaurang i entréplanet. Utförande tid 2011-2013

Lindholmen Science Park: Ett partneringprojekt avseende kontorshus om ca 26500 kvm som utfördes 2008-2010. Huset innehöll
utöver kontorsplatser även restaurang samt konferensanläggning.

Utbildningslokaler

Utbildningslokaler
Kronan Skola Älvängen: Skola om 10500 kvm för F-6 som utfördes 2015-2016 och i samverkan med Skanska.

Köpcentrum

Kv Radarflyget/Stridsflyget.

Handelslokaler, saluhall, gym,
kontor mm om ca 9300 kvm
utfördes 2015-2016.

Köpcentrum

Kv Radarflyget/Stridsflyget.

Handelslokaler, saluhall, gym,
kontor mm om ca 9300 kvm
utfördes 2015-2016.