Installation

Vår huvudsakliga verksamhet utgörs av installationsverksamheten. Vi besitter långvarig erfarenhet och kompetens inom alla skeden i ett projekts genomförande; systemutformning, rationell projektledning och överlämnande.

De projekt som vi är engagerade i kännetecknas av klara målsättningar vad gäller kvalitet, miljö och effektivitet samtidigt som våra uppdragsgivares behov uppfylls och kostnadsramar respekteras.

Slutprodukten skall vara något vi är stolta att lämna över samtidigt som vi uppnår en skälig lönsamhet för vår insats. Vår resurs är kompetenta och välutbildade medarbetare inom projektledning, ekonomistyrning, montage och injustering/service.

Service/Underhåll

Serviceverksamheten är i huvudsak inriktad på installationsverksamhetens eftermarknad och utgör slutkontrollsteget för att försäkra oss om att den produkt vi levererar svarar mot ställda krav efter överlämnandet och under garantitiden.

Viss del av verksamheten utgörs av fortlöpande service baserat på årsavtal och mindre projekt avseende teknisk upprustning.

Våra servicetekniker har god systemkunskap, lång erfarenhet från injustering och slutkontroll av alla förekommande anläggningstyper samt gedigen erfarenhet från problemlösning.

Vi innehar K-behörighet med kompetens att utföra OVK besiktning för alla typer av system.