Pågående projekt2017-02-17T13:27:29+00:00

Drottning Silvias Barnsjukhus

Drottning Silvias Barnsjukhus
Kund: NCC Sverige AB
Projekttid: 2015-2020
Storlek: 33 000 kvm BTA
Entreprenadform Generalentreprenad Partnering
Om projektet: Det nya barnsjukhuset kommer bl.a.
innehålla avdelningar för vård, operation, intensivvård
och lekterapi.

Projektet är vårt hittills största och vi är mycket stolta
över att delta i ett så pass viktigt projekt.

Gamlestadsvägen 18

Gamlestadsvägen 18
Kund: Vestia Construction Group AB
Projekttid: 2017
Storlek: Ca 14.400 kvm
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan

Om projektet: Ombyggnad kontor.

Östra Hamngatan 16

Östra Hamngatan 16
Kund: NCC Sverige AB
Projekttid: 2016/2017
Storlek: Över 10.000 kvm
Entreprenadform: Totalentreprenad

Om projektet: Ombyggnad kontor.

Tändstickan 3

Tändstickan 3
Kund: Skanska Sverige AB
Projekttid: 2016-2018
Storlek: Ca 12 300 kvm LOA
Entreprenadform: Totalentreprenad Partnering.

Om projektet: Kontorshus med garage i botten och förberett för restaurang i entréplanet

SCA huset Mölndal

SCA Huset
Kund: NCC Sverige AB
Projekttid: 2014-2016
Storlek: 24 000 kvm LOA
Entreprenadform: Totalentreprenad Partnering

Om projektet: Nytt huvudkontor för SCA intill Mölndals bro. Kontorsplatser för drygt 1000 medarbetare, restaurang, klimatlab mm.
VAV anläggning.

Centrumhuset Sannegården

Centrumhuset
Kund: AF Bygg Göteborg AB
Projekttid: 2016
Storlek: 4 400 kvm LOA
Entreprenadform: Totalentreprenad

Om projektet: Kontor och affärshus med vårdlokaler för bl.a. närhälsan och folktandvården.